اخبار

رشد ۵۰ درصدی صدور پروانه های نظام دامپزشکی در ۱۵ ماه


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ هزار پروانه نظام دامپزشکی در بخش های مختلف صنعت دام، طیور و آبزیان صادر شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد رشد را نشان می دهد.

https://www.irna.ir/news/85196705/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%D8%A7%D9%87