اخبار

رشد ۵۵ درصدی ارزش صادرات زعفران در سال جاری


تهران- مجله خبری کشاورزی- مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی از نهایی شدن تدوین سند راهبردی توسعه زنجیره ارزش زعفران خبر داد و گفت: امسال ارزش صادرات زعفران ایران ۵۵ درصد رشد یافت.منبع اخبار