اخبار

رشد ۵۶.۵ درصدی مصرف گندم صنف و صنعت در سال ۱۴۰۰

وی خاطرنشان کرد: کل میزان فروش گندم کشور در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۱ میلیون و ۱۱۱ هزار تن بوده که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار تن رسید و از رشد  ۶ درصدی برخوردار بوده است.منبع اخبار

مدیرکل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: حجم مصرف گندم صنف و صنعت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ از رشد ۱۳ درصدی برخوردار بوده است.

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «حجت براتعلی» با بیان اینکه میزان مصرف گندم در بخش صنف و صنعت طی سال گذشته (۱۴۰۰) از رشد تصاعدی برخوردار بوده  است، افزود: طبق آمارها مصرف صنف و صنعت  از ۸۷۴ هزار و ۲۷۷ تن سال ۱۳۹۹ به یک میلیون و ۳۶۸ هزار و ۳۱ تن در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.