اخبار

رشد ۵۷ درصدی صادرات زعفران طی دو ماه/۹۰ تن زعفران قاچاق می‌شود


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران ایران از رشد ۵۷ درصدی صادرات زعفران طی دوماهه ابتدای سال خبر داد و گفت: سالانه حدود ۹۰ تن زعفران از کشور قاچاق می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85154651/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF