اخبار

رشد 36.5 درصدی ترانزیت خارجی از ایران

رشد 36.5 درصدی ترانزیت خارجی از ایران

بر اساس اعلام گمرک، حجم ترانزیت خارجی از ایران در سال گذشته با 36.52 درصد افزایش به 17 میلیون و 790 هزار تن رسید.

به گزارش اسنا، بیشترین میزان ترانزیت خارجی در سال 1402 از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی با پنج میلیون و 170 هزار تن یعنی 36.9 درصد افزایش نسبت به سال قبل صورت گرفت.

بر اساس این گزارش، پس از گمرک ناحیه ویژه شهید رجایی، گمرک پرویزخان و گمرک باشماق به ترتیب با سه میلیون و 950 هزار تن و یک میلیون و 938 هزار تن بیشترین میزان ترانزیت خارجی را در بین گمرکات عمده ترانزیتی خارجی به خود اختصاص دادند.

این گزارش حاکی از آن است که در سال 1402 هجری شمسی ترانزیت خارجی از گمرک پرویزخان 368 درصد و از گمرک باشماق 57 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش گمرک بازرگان یک میلیون و 188 هزار تن ترانزیت خارجی، گمرک سرخس 723 هزار تن، گمرک بالحسوار 674 هزار تن، آستارا 549 هزار تن، جلفا 542 هزار تن ترانزیت خارجی و بندر 40 هزار تن و بندر 40 هزار تن است. گمرک منطقه ویژه اقتصادی آستارا با 456 هزار تن در رتبه های چهارم تا دهم در بین گمرکات عمده مبدأ ترانزیت خارجی قرار گرفت.

به هیچ چیز نمی ارزد؛ حدود 88 درصد ترانزیت خارجی از ایران در سال 1402 از ده گمرک ذکر شده در بالا انجام می شد.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1403011506746/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B3%DB%B6-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86