اخبار

رصد خانه کشاورزی ایران هدیه دولت سیزدهم به کشاورزان


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی گفت: رصد خانه کشاورزی ایران را تا پایان دولت سیزدهم به عنوان یک میراثی ماندگار تحویل کشاورزان می‌دهیم که در آن تمام اطلاعات و آمار این بخش ارائه شده است.منبع اخبار