اخبار

رعایت اصول زراعت دیم در شرایط خشکسالی اهمیت حیاتی دارد

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بیان داشت: هر ساله و در نیمه دوم مردادماه تمام دستورالعمل‌های فنی گندم، جو، نخود، عدس، علوفه و دانه‌های روغنی دیم بازبینی و بروزرسانی شده و پس از ارسال به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در سایت موسسه و تالار ترویج به صورت رایگان در دسترس عموم بهره‌برداران قرار می‌گیرد.منبع اخبار  رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اظهار داشت: استفاده از ارقام اصلاح‌ شده موسسه به همراه بسته‌های زراعی توصیه شده همیشه به افزایش تولید منجر می‌شود ولی در شرایط خشکسالی به مراتب تفاوت بزرگتری ایجاد می‌کند.

وی اضافه کرد: اگر شرایط بارندگی در بهار به بیش از نرمال رسیده بود، شاید این کشاورز (کشت) دوم هم تولید قابل قبولی می‌داشت ولی باید قبول کرد که ما در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک واقع شده‌ایم و تغییر اقلیمی نیز موضوع را پیچیده‌تر کرده‌ است و در چنین شرایطی استفاده از ارقام اصلاح شده مطابق دستورالعمل‌های فنی موسسه ضروری است.

به گزارش روز یکشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، «خشنود علیزاده» با بیان این که متوسط بارندگی تا به امروز حدود ۱۵ درصد کمتر از میانگین بلندمدت استان بوده است، گفت: تنها راهکاری که در نامساعدترین شرایط محیطی جواب می‌دهد، استفاده از ارقام اصلاح شده مطابق دستورالعمل‌های فنی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم است.

علیزاده ادامه داد: یک کشاورز در روستای «آق منار» ملکان با کشت گندم رقم «باران» و رعایت تراکم کشت ۱۸۰ کیلوگرم بذر در هکتار و تامین نیاز کودی مزرعه در پاییز گذشته، این روزها ۲ تن محصول در هر هکتار از مزرعه دیم خود برداشت می‌کند در حالی که در روستای مجاور، مزرعه غیرقابل برداشت کشاورز دوم به علت تراکم کشت زیاد و استفاده از تمام کود اوره در بهار وجود دارد.