اخبار

رعایت زنجیره ارزش در تولید محصولات کشاورزی اجتناب ناپذیر است


ساری – مجله خبری کشاورزی – معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: رعایت زنجیره ارزش از فرآوری تا بازاریابی برای رونق کسب و کار و اشتغال در تولید محصولات کشاورزی ضروری است.منبع اخبار