اخبار

رفع کمبود کالاهای اساسی و جلوگیری از انحصار از اولویت‌های وزارت جهاد خواهد بود


تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای رفع کمبود و دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی برنامه داریم و از هرگونه انحصار در تامین مواد اولیه تولید جلوگیری می کنیم.

https://www.irna.ir/news/85145725/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA