اخبار

رهایی ۴۵۰ میلیون متر مکعب حقابه از سد درود زن ، برآیند حکمرانی خردمندانه و مدیریت بهینه آب


شیراز- مجله خبری کشاورزی- عزم دولت سیزدهم برای تامین آب شرب ، کشاورزی , محیط زیست و صنعت در استان فارس کاملا جزم و محکم است ، حکمرانی خردمندانه و مدیریت بهینه در این حوزه موجب شده است تا با پیگیری استاندار فارس ، مسوولان آب و کشاورزی به مطالبه بهره برداران کشاورزی و دوستداران محیط زیست پاسخ مثبت داده شود.منبع اخبار