اخبار

روزانه ۵۰۰ تُن کیوی از مازندران به هند صادر می‌شود

روزانه ۵۰۰ تُن کیوی از مازندران به هند صادر می‌شود
نوشهر- مجله خبری کشاورزی- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران گفت: روزانه ۵۰۰ تُن کیوی با برنامه ریزی منسجم تجاری دولت سیزدهم از مازندران به کشور هند صادر می شود.

https://www.irna.ir/news/85294387/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

تائید رمز عبور.