روستا بازارهای کردستان سدی برابر شبکه دلالیروستا بازارهای کردستان سدی برابر شبکه دلالی
سنندج- مجله خبری کشاورزی- روستا بازارهای کردستان اگرچه در حذف واسطه‌ها از طریق عرضه مستقیم محصولات کشاورزی تا حدی موفق عمل کردند اما به دلیل محدود بودن تولیدات کشاورزی استان به بخشی از سال و پایین بودن تعداد گلخانه‌ها، هنوز برای دستیابی به این اهداف جای کار بسیاری دارند.منبع اخبار