اخبار

روند برداشت گیاه گلرنگ در مزارع کشاورزی شهرستان تفتان آغاز می شود

روند برداشت گیاه گلرنگ در مزارع کشاورزی شهرستان تفتان آغاز می شود

ایسنا/ سیستان و بلوچستان مدیر اداره جهاد کشاورزی تفتان گفت: در راستای تغییر الگوی کشاورزی و با توجه به ارزش اقتصادی بالا، تقاضای کم آب و سازگاری آن با اقلیم منطقه، کشت گلرنگ بخشی از کار است. طرح این اداره کل و امسال 30 هکتار گلرنگ در شهرستان با همکاری کشاورزان کشت شد.

فضل الله کردی در گفت وگو با ایسنا افزود: پیش بینی می شود امسال 50 تن بذر گلرنگ و هشت تن گل از تفتان برداشت شود.

وی تصریح کرد: پس از ساخت به صورت گلچه و دانه روغنی در بازار به فروش می رسد.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1403030401929/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF