اخبار

روند ریزشی قیمت گوشت قرمز به دلیل وفور عرضه در بازار


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس شورای تامین دام کشور از آغاز روند ریزشی قیمت‌ گوشت قرمز به دلیل وفور عرضه در بازار خبر داد و گفت: این کاهش قیمت به دلیل ورود گوشت قرمز تولید داخلی و وارداتی در بازار است که به طور مستمر گوشت به بازار تزریق می‌شود؛ به همین دلیل شاهد ادامه روند کاهش قیمت‌ها خواهیم بود و این موضوع ادامه خواهد داشت.

https://www.irna.ir/news/85199467/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1