اخبار

رویکرد کشت قراردادی حمایت از کشاورزان است


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: رویکرد کشت قراردادی حمایت از کشاورزان است و به همین منظور موانع موجود از سر راه را برمی‌داریم.منبع اخبار