اخبار

رکوردشکنی تولید خودرو در سال ۱۴۰۲

همچنین بر اساس این گزارش میزان تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه، در سال ۱۴۰۰، ۷۶۴ هزار دستگاه خودرو کامل و ۲۰۰ دستگاه ناقص (مجموعا ۹۶۴ دستگاه)، در سال۱۳۹۹، ۷۴۲ هزار دستگاه خودرو کامل و۲۵۰ دستگاه خودرو ناقص (در مجموع ۹۹۲ دستگاه)، در سال ۱۳۹۸، ۵۸۲ هزار دستگاه خودرو کامل و۲۵۰ دستگاه خودرو ناقص (در مجموع ۸۳۲ دستگاه)،  درسال ۱۳۹۷، ۷۵۶ هزار دستگاه خودرو کامل و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ناقص (در مجموع ۹۵۶ هزار دستگاه)، در سال ۱۳۹۶ یک میلیون و ۵۳۵ هزار دستگاه، در سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه، در سال ۱۳۹۴، ۹۷۹ هزار دستگاه، در سال ۱۳۹۳ یک میلیون و ۱۳۱ هزار دستگاه، در سال ۱۳۹۲، ۷۳۷ هزار دستگاه، در سال ۱۳۹۱، ۹۲۲ هزار دستگاه و در سال ۱۳۹۰ یک میلیون و ۶۵۲ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402040200561/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

رکوردشکنی تولید خودرو در سال ۱۴۰۲

بنابر گزارش‌های منتشر شده از ابتدای سال ۱۳۹۰تا ۱۴۰۱، طی مدت ۱۲ سال حدود ۱۲ میلیون خودرو در کشور تولید شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهایی که اخیرا دولت منتشر کرده است میزان تولید خودرو در سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود.

بر اساس این آمارها در بازه سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ میانگین این چهار سال ۲۲۵ دستگاه سالانه خودرو ناقص تولید شده است اما تا پیش از سال ۱۳۹۷ و از سال ۱۴۰۱ (از خرداد ماه به بعد) خودروها به صورت کامل و عبور مستقیم تولید شده‌اند.

مقایسه خودروهای کف پارکینگ طی ۱۲ سال