اخبار

رکورد ۳۰ ساله خرید تضمینی گندم در کردستان شکسته شد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- استاندار کردستان با بیان اینکه کردستان بالاترین سطح زیرکشت گندم دیم را در کشور به خود اختصاص داده است، گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن گندم برابر با ۱۲ درصد تولید گندم کشور از کشاورزان استان خریداری شده است رقمی که در ۳۰ سال گذشته بی سابقه است.

https://www.irna.ir/news/85239778/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

امیرعبداللهیان با اسماعیل هنیه دیدار کرد – پایگاه خبری هشت صبح. اخبار سیاسی روز.