رییس جهاد کشاورزی کرمانشاه: خاک هم پایه آب باید مورد توجه مسوولان قرار گیردرییس جهاد کشاورزی کرمانشاه: خاک هم پایه آب باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد
کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت بالای خاک به ویژه در حوزه کشاورزی گفت: انتظار داریم سیاست‌گذاران و مسوولان، موضوع خاک را هم پایه با بخش آب در مدیریت آب و خاک مورد توجه قرار دهند.منبع اخبار