اخبار

رییس سازمان امور عشایر:مجوز صادرات ۴۰۰ هزار راس دام زنده صادر شد

وی گفت: در بودجه عمرانی، بودجه راه، و آب عشایر کشور رشد چشمگیری را شاهد هستیم به طوری که در بعضی از ردیف‌های بودجه تا هشت هزار درصد رشد به دست آمده است.

به گزارش مجله خبری کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، عباس پاپی‌زاده در همایش تکریم شبانان و گله‌داران در خوزستان افزود: یکی از اقداماتی که پارسال انجام و امسال نیز تکرار شد صادرات دام زنده عشایر بود که اثر آن در معیشت عشایر قابل مشاهده است.

رییس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: در بحث بودجه و اعتبارات استان خوزستان هم اعتبارات ملی که در گذشته به این استان برای تامین آب شرب مورد نیاز، مرمت و احداث راه پرداخت می‌شد تا ۱۰ برابر برای سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.منبع اخبار

وی بیان کرد: نگاه خوب دولت سیزدهم باعث شد در سال ۱۴۰۱ تصمیمات خوبی در بودجه عشایر گرفته شود که اثرات آن را می‌بینیم.