رییس سازمان دامپزشکی: هفت میلیون دام در کشور به طور رایگان واکسینه شدندرییس سازمان دامپزشکی: هفت میلیون دام در کشور به طور رایگان واکسینه شدند
سمنان – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان دامپزشکی گفت: هفت میلیون راس دام از ابتدای امسال تاکنون با هدف حمایت از تولید و تامین امنیت غذایی در سراسر کشور از سوی دامپزشکی به طور رایگان واکسینه شدند.منبع اخبار