اخبار

رییس سازمان منابع طبیعی: طرح نهال‌کاری از برنامه زمانبندی جلوتر است


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در راستای اجرای طرح ملی چهارساله کاشت یک میلیارد درخت گفت: در نخستین سال اجرای این طرح از نیمه اسفندماه پارسال تاکنون، ۲۵۰ میلیون نهال در کشور تولید و آماده کاشت است که با این میزان، از تعهدات‌مان جلوتر هستیم.

https://www.irna.ir/news/85184332/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%B1