زرشک خراسان جنوبی برای همه مردم ایرانزرشک خراسان جنوبی برای همه مردم ایران
بیرجند – مجله خبری کشاورزی – خراسان جنوبی با تولید ۹۸ درصد زرشک ایران رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده در حالی که با فرآوری و بسته‌بندی ۲۹ درصد این محصول نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر برای ایجاد صنایع تبدیلی و ارزش افزوده است.منبع اخبار