اخبار

زنان روستایی، احیاگران صنعت نوغانداری گلستان


گرگان – مجله خبری کشاورزی – قلب تولید نوغان استان گلستان در طول تاریخ این سرزمین در مینودشت می‌تپد. جایی که در دهه گذشته ضربان این سنت دیرینه به شماره افتاد تا این‌که زنان روستایی با همدلی و وحدت برای حفظ این شغل آباء و اجدادی وارد میدان شدند.منبع اخبار