اخبار

زنبورداران اردبیلی شناسنامه الکترونیک زنبورداری دریافت می‌کنند


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: شناسنامه زنبورداری در اردبیل برای اولین بار به صورت الکترونیک صادر می‌شود.منبع اخبار