زنجیره کامل تخم‌مرغ به بخش خصوصی واگذار شدزنجیره کامل تخم‌مرغ به بخش خصوصی واگذار شد
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن گفت: برنامه‌ریزی در حوزه مرغ تخم‌گذار، توزیع، تنظیم بازار، مدیریت صادرات و واردات تمامی محصولات طیور تخم‌گذار به اتحادیه مرکزی مرغداران میهن واگذار شده است.منبع اخبار