زندگی عشایری؛ بودن یا نبودنزندگی عشایری؛ بودن یا نبودن
کرمان – مجله خبری کشاورزی – شاید هم نیاز نباشد برخی مسئولان بخواهند هشدار دهند که زندگی عشایری در معرض انقراض قرار دارد زیرا کاهش شدید جمعیت عشایری طی سال‌های گذشته خود گویا و گواهی برآن است اما گویا چاره‌ای نیست باز باید هشدار داد و تلاش کرد شاید این بخش از هویت و میراث سرزمین‌ایران از بین نرود.منبع اخبار