اخبار

زنگ خطر انقراض گیاهان محلی در کشور به صدا درآمده است

زنگ خطر انقراض گیاهان محلی در کشور به صدا درآمده است
تهران – مجله خبری کشاورزی – یکی از اعضای هیأت علمی انستیتوی گیاهپزشکی کشور نسبت به خطر انقراض گیاهان محلی کشور هشدار داد و گفت: همه ساله در اوایل بهار شاهد برداشت انواع گیاهان از کوهستان های کشور هستیم که باعث شده است. آسیب جدی به گیاهان محلی کشور

https://www.irna.ir/news/85446667/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF