اخبار

ساختار سازمان امور اراضی در استان‌ها باید بازنگری شود


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با تاکید بر اینکه تامین امنیت غذایی وابستگی کاملی به ماموریت‌های سازمان امور اراضی دارد، گفت: ساختار این سازمان در استان‌ها در حال حاضر پاسخگوی وظایف محوله نیست و این ساختار باید بازنگری شود.منبع اخبار