اخبار

ساخت مجتمع پرورش ماهی ۱۵۰۰ تنی سیروان از طرح‌های اولویت‌دار کردستان است


سنندج-مجله خبری کشاورزی-  رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: اجرای فاز دوم مجتمع پرورش ماهی ۱۵۰۰ تنی سیروان از پروژه‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی استان است.منبع اخبار