اخبار

سازمان آب و برق وضعیت ۱۷ واحد شن و ماسه دزفول را تعیین‌ تکلیف کند

سازمان آب و برق وضعیت ۱۷ واحد شن و ماسه دزفول را تعیین‌ تکلیف کند

ایسنا/خوزستان رییس سازمان صمت خوزستان گفت: در تلاش هستیم تا تولید آجر در خوزستان را به سمت تولید آجرهای نما و نسوز ببریم زیرا بازار آجر نما در استان در اختیار دیگر استان‌های کشور است.

حمیدرضا فلاح در نشست شورای معادن خوزستان که امروز ۵ آذرماه در استانداری خوزستان برگزار شد، در خصوص بحث اکتشاف معادن جدید در خوزستان عنوان کرد: باید بتوانیم به مباحث اکتشاف پهنه های جدید براساس ظرفیت‌های استان ورود کنیم و با اکتشاف پهنه‌های معدنی جدید بتوانیم از این معادن تولید داشته باشیم.

وی اظهار کرد: طرح‌های تحقیقاتی در این زمینه به منظور شناخت، نیازسنجی و آینده پژوهی و همچنین پتانسیل یابی عناصر استراتژیک و… توسط دانشکده علوم زمین دانشگاه چمران اهواز ارائه شده است.

رییس سازمان صمت خوزستان گفت: نقشه کامل و مطالعات جامعی در خصوص زمین شناسی و مطالعات معادن پس از این تحقیقات برای استان تهیه خواهد شد.

فلاح ادامه داد :تعیین تکلیف معادن واقع در حریم بستر رودخانه در منطقه کهنک دزفول یکی از درخواست‌های سازمان صمت استان به منظور تعدیل شرایط قیمت شن و ماسه است.

وی افزود: سازمان آب و برق خوزستان در این منطقه باید وضعیت فعالیت و مجوز برداشت برای ۱۷ واحد شن و ماسه را تعیین تکلیف کند زیرا عدم فعالیت این ۱۷ واحد بر قیمت شن و ماسه بسیار اثرگذار است و باید این واحدها هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند.

در خوزستان باید به سمت تولید آجرهای نما و نسوز برویم

فلاح عنوان کرد: علی رغم اینکه در خوزستان آجر زیاد تولید می‌شود اما همه آجر تولید شده برای زیر کار است و در حوزه نما نیست.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: از این رو بازار آجرهای نما استان در اختیار استان‌های دیگر است و حتی بازارهای صادراتی نیز در اختیار استان‌های دیگر است.

رییس سازمان صمت خوزستان، گفت: در تلاش هستیم تا تولید آجر در خوزستان را به سمت تولید آجرهای نما و نسوز ببریم تا شاهد افزایش سودآوری در این حوزه در خوزستان باشیم.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402090503391/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81