اخبار

سازمان دامپزشکی: تصمیم برای محدود کردن مراکز درمانی حیوانات خانگی باید لغو شود

سازمان دامپزشکی: تصمیم برای محدود کردن مراکز درمانی حیوانات خانگی باید لغو شود

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، مجتبی نوروزی از سازمان دامپزشکی کشور با استناد به قانون سازمان دامپزشکی کشور با ارسال نامه ای به مهندس مهدی شمران، رئیس شورای شهر تهران، خواستار لغو مصوبه اخیر این شورا شد. ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز مرتبط با حیوانات خانگی را محدود می کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نامه اظهار داشت: صدور مجوز تاسیس مراکز درمانی و پیشگیری به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و این مراکز در چارچوب سیاست ها و مقررات قرار می گیرد. این سازمان در ارتباط با کنترل، پیشگیری و درمان بیماری های دام از جمله حیوانات اهلی در تماس مستقیم با جمعیت انسانی اعلام شده و اقدامات مهمی را انجام می دهد.

در این نامه تاکید شده است: اعمال محدودیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مراکز مرتبط با حیوانات خانگی از سوی شهرداری تهران بدون شک کیفیت و نحوه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این مراکز را تحت تاثیر قرار داده است. اثرات ناشی از آنها خطر انتشار بیماری های عفونی از جمعیت حیوانات خانگی از جمله هاری، توکسوپلاسموز، سالمونلوز، لپتوسپیروز، کمپیلوباکتریوز و سایر بیماری های عفونی و انگلی به مردم و محیط شهری.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از مراکز فروش مواد غذایی و لوازم حیوانات خانگی تحت عنوان فروشگاه حیوانات خانگی بدون ضوابط خاص و تنها با هدف کسب سود بیشتر در تهران فعالیت می کنند و تعداد این مراکز به طور مداوم در حال افزایش است. . وی روز به روز اضافه کرد: با وجود این، شورای محترم شهر تهران تصمیمی در این خصوص صادر نکرد و تنها محدودیت هایی را برای فعالیت مراکز بهداشتی و درمانی که زیر نظر سازمان نظام دامپزشکی کشور و در راستای برنامه های پیشگیرانه فعالیت می کنند را هدف گرفت. سازمان دامپزشکی کشور

وی با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع خواستار لغو تصمیم مذکور و اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی با حضور نهادهای ذیربط بویژه سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی شد. الف. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود

https://www.irna.ir/news/85505084/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C