اخبار

سالانه بالغ بر ۴۰ میلیون گل شاخه بریده در استان اردبیل تولید می‌شود


اردبیل-مجله خبری کشاورزی- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از تولید و برداشت سالانه ۴۰ میلیون گل شاخه بریده بویژه انواع واریته‌های تجاری گل رز در گلخانه‌های این استان خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85140084/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF