اخبار

سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب چوب به کشور وارد می شود


بجنورد-مجله خبری کشاورزی- معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب چوب برای تامین نیاز کشور وارد می شود که با جرای طرح های نهالکاری این میزان کاهش می یابد.منبع اخبار