اخبار

سالانه ۱۶۴ هزار تن شیر در استان زنجان تولید می‌شود


زنجان – مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود دام جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: سالانه ۱۶۴ هزار تن شیر در زنجان تولید می‌شود که بخشی از آن مازاد بر نیاز استان است.

https://www.irna.ir/news/85228961/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF