اخبار

سالانه ۸.۵ میلیون قطعه جوجه‌کشی در ابهر انجام می‌شود


زنجان – مجله خبری کشاورزی- مدیر جهاد کشاورزی ابهر گفت: بر اساس آمارهای موجود، سالانه ۸.۵ میلیون قطعه جوجه‌کشی در این شهرستان انجام می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85225588/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B8-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF