سامانه رصد و پایش تولید و کاشت درخت اسفند ماه راه‌اندازی می‌شود


تهران – مجله خبری کشاورزی – مجری طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: نهالستان‌های کشور ظرفیت تولید سالانه حدود یک میلیارد نهال به صورت گلدانی را دارند.منبع اخبار