اخبار

سامانه ۱۳۱ آماده دریافت گزارش‌های مردمی برای حفاظتِ اراضی کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- سازمان امور اراضی کشور در اطلاعیه‌ای نوروزی از آمادگی سامانه ۱۳۱ جهت دریافت گزارش‌های مردمی به منظور حفاظت از اراضی کشاورزی خبر داد.منبع اخبار