سبقت معنادار رشد تولید و خرید گندم ایران از میانگین جهانیسبقت معنادار رشد تولید و خرید گندم ایران از میانگین جهانی

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از شرکت بازرگانی دولتی ایران، شورای جهانی غلات گزارش داده که تولید گندم در جهان که در سال زراعی گذشته، ۷۸۲ میلیون تن بود و پیش‌بینی شده که در سال زراعی جدید با ۱۰ میلیون تن افزایش به ۷۹۲ میلیون تن برسد و بر همین اساس، میزان موجودی ذخایر این محصول راهبردی نیز ۷ میلیون تن افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، رشد حدود ۶۰ درصدی خرید تضمینی گندم در کشورمان که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ اتفاق افتاد، نتیجه اجرای آزمایشی برنامه کشت توافقی توسط وزارت جهاد کشاورزی در چند استان، در کنار ایجاد سازوکارهای حمایتی و افزایش نرخ خرید تضمینی این محصول از کشاورزان بود.

پیش‌بینی می‌شود، تداوم اجرای سراسری طرح کشت توافقی که در قالب آن، کشاورزان پیش از آغاز فصل زراعی، نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی خود را از دولت دریافت می‌کنند و پس از کشت، تولید و فروش محصول، نسبت به پرداخت هزینه‌های خود اقدام می‌کنند، در کنار افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان، بر تداوم روند رشد تأثیرگذار باشد.

گفتنی است، میزان تولید و خرید تضمینی گندم در سال آینده، متأثر از عوامل دیگری از جمله شرایط آب و هوایی کشور و میزان بارندگی است که امید می‌رود با بارش‌های خوب در ماه‌های آتی و تداوم آن در ابتدای سال آینده، افزایش تولید محصول راهبردی گندم در کشورمان محقق شود.منبع اخبار