اخبار

ستاد عالی پسته بالاخره تشکیل جلسه داد


کرمان- مجله خبری کشاورزی- پس از ماه‌ها کش و قوس بر سر تشکیل جلسه ستاد عالی پسته، این جلسه البته پس از ۲ سال وقفه به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور مدیران استان کرمان تشکیل شد.

https://www.irna.ir/news/85238931/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF