اخبار

سخت‌گیری گمرک صادرات کرمان را کاهش داده است


کرمان – مجله خبری کشاورزی – استاندار کرمان با بیان اینکه صادرکنندگان خرما و پسته این استان متعهد به قوانین ارزی هستند، گفت: سخت‌گیری‌های زیاد در گمرک، صادرات کرمان را کاهش داده است که باید امور این حوزه تسهیل شود. منبع اخبار