سرانه مصرف عسل در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی استسرانه مصرف عسل در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است
کرج – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی، سرانه مصرف عسل در ایران را ۱.۶ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: این سرانه ۲.۵ برابر میانگین جهانی است.منبع اخبار