اخبار

سرزمین فرصت‌ها؛ میزبان بزرگ‌ترین جمعیت در سن کار جهان

آفریقا سرمایه انسانی و منابع طبیعی برای تسریع بهره وری و تجسم مجدد رشد اقتصادی دارد که بیش از هر زمان دیگری برای رفاه جهان حیاتی است.

اگر آفریقا با بهره وری قوی‌ترین مرکز خدمات آسیا برابری کند، تعداد مشاغل جدید خدمات تقریباً سه برابر می‌شود که ۱.۴ تریلیون دلار به اقتصاد این قاره اضافه می‌کند. علاوه بر این، کشاورزی همچنان ستون اصلی بسیاری از اقتصادهای آفریقایی است و ۴۹ درصد از کل اشتغال این قاره را تشکیل می‌دهد. بهره وری و بازده بخش کشاورزی طی دو دهه گذشته به طور پیوسته بهبود یافته است.

بسیاری از شرکت‌های بزرگ آفریقا انعطاف‌پذیر بوده‌اند و پتانسیل قابل‌توجهی برای رشد دارند. بهبود و افزایش بهره‌وری همه بخش‌ها باید رشد اقتصادی آفریقا را در آینده تقویت کند. افزایش دیجیتالی‌سازی، توسعه استعدادها، همکاری بیشتر منطقه‌ای، حمایت از قهرمانان کسب‌وکار و ایجاد کسب‌وکارهای سبز تنها برخی از راه‌هایی است که آفریقا می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد.

تقریباً نیمی از مردم آفریقا در کشورهایی زندگی می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۹ از میانگین نرخ رشد ۴.۲ درصدی این قاره از سال ۲۰۰۰ تاکنون فراتر رفته است که از افزایش بیش از حد متوسط در سرمایه‌گذاری، صادرات و شهرنشینی سود بردند که باعث افزایش بهره‌وری شد.

همچنین از سال ۲۰۰۰، جمعیت شهری آفریقا ۳.۷ درصد رشد کرده است که از رشد ۲.۵ درصدی کل جمعیت در این قاره پیشی گرفته است. طی دو دهه آینده، آفریقا اکثریت شهری خواهد شد زیرا بیش از ۵۰۰ میلیون نفر به شهرهای آن مهاجرت می‌کنند و بیشترین تعداد کل شهرنشینان را در جهان ایجاد می‌کنند. تا سال ۲۰۴۰، آفریقا میزبان ۱۲ شهر با بیش از ۱۰میلیون نفر جمعیت خواهد بود.

طبق گزارش مکنزی، تحقیقات جدید نشان می‌دهد که رشد و توسعه فراوان هنوز در آفریقا امکان‌پذیر است و بیش از هر زمان دیگری برای رفاه جهان حیاتی است.

به گزارش ایسنا، آفریقا، خانه جوان‌ترین و سریع‌ترین جمعیت جهان، شهرهای در حال رشد و نوآوری‌های مهم است. با توجه به اینکه انتظار می‌رود جمعیت آن تا سال ۲۰۵۰ تقریباً دو برابر شود و به ۲.۵ میلیارد نفر برسد، این قاره فرصت‌های بی شماری را برای رشد قوی و فراگیر ارائه می‌دهد که از منابع طبیعی غنی و پتانسیل انسانی فراوان خود برای افزایش رفاه نه تنها در آفریقا بلکه در سراسر جهان استفاده می‌کند.

اما در آینده، این قاره دارای سرمایه انسانی و منابع مورد نیاز برای پیشبرد رشد و افزایش بهره وری در همه بخش‌ها، از جمله بخش خدمات است. آفریقا تا سال ۲۰۴۰ میزبان بزرگ‌ترین جمعیت در سن کار جهان خواهد بود و استقرار هوشمندانه نیروی کار آن در مشاغل بسیار مولد باعث رشد اقتصادی خواهد شد. بخش خدمات تا سال ۲۰۳۰، در مسیر فعلی خود حداقل ۸۵ میلیون شغل جدید خالص در سراسر این قاره ایجاد خواهد کرد که برای جذب نیمی از تازه واردان بازار کار در کارهای با بهره وری بالا کافی است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402042113699/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

اقتصاد آفریقا به سرعت در حال تغییر از کشاورزی و استخراج به سمت خدمات است اما بهره وری هنوز عقب است. اقتصاد آفریقا در ۲۰ سال گذشته دچار تغییر ساختاری عمیقی به سمت خدمات شده است زیرا مردم کار در مزارع را ترک کردند تا شغلی در تجارت و سایر خدمات در شهرها پیدا کنند. با انعکاس این تغییر، اشتغال در خدمات از ۳۰ درصد به ۳۹ درصد در آن دوره افزایش یافت، اگرچه در سال ۲۰۱۹، نیمی از نیروی کار آفریقایی در بخش کشاورزی باقی ماندند.

نیمی دیگر از جمعیت آفریقا در کشورهایی از جمله سه اقتصاد بزرگ مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی و همچنین کوچکترین کشورهای این قاره زندگی می‌کنند که در دهه گذشته رشد کندتری داشته‌اند.

این نقاط قوت و دارایی فرصتی را برای این قاره فراهم می‌کند تا بهره وری خود را به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشد و رکود اقتصادی که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ متحمل شده بود را معکوس کند. امروزه ۶۰ درصد از جمعیت آفریقا در فقر زندگی می‌کنند که نتیجه رشد درآمد سرانه است که در چند دهه گذشته به طور متوسط تنها ۱.۱ درصد در سال بوده است.

تجارت آفریقا با اقتصادهای خارج از قاره بسیار بیشتر از داخل آن است. تنها ۱۰ درصد واردات و ۱۷ درصد صادرات آن در داخل منطقه است. آفریقا سریع‌ترین منطقه شهرنشینی جهان است اما به شدت به شهرهای اصلی آن وابسته است. اگرچه ۵۷ درصد از جمعیت در سال ۲۰۱۹ در مناطق روستایی زندگی می‌کردند، این قاره سریع‌تر از هر مکان دیگری روی کره زمین در حال شهرنشینی است.

تولید ناخالص داخلی واقعی آفریقا از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، با نرخ متوسط ۵.۱ درصد در سال رشد کرد که از میانگین سالانه تنها ۲.۵ درصد در دهه قبل افزایش داشت. رشد بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ به ۳.۳ درصد در سال کاهش یافت. در حالی که تولید ناخالص داخلی این قاره سریع‌تر از جمعیت آن افزایش یافت، تعداد آفریقایی‌هایی که در فقر زندگی می‌کردند ۳۰ میلیون نفر افزایش یافت. این رشد جمعیت به توضیح تفاوت بین رشد متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه سالانه ۵ و ۸ درصدی به ترتیب در هند و چین و تنها یک درصد در آفریقا در دوره ۳۰ ساله از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ کمک می‌کند.