اخبار

سرعت بالای تولید بیابان در هندِ ایران و انتقاد از آبخیزداریِ ناقص


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- چندروز پس از سیل مرگبار جیرفت در جنوب کرمان که به هند ایران شهرت دارد، بازدید مدیران از وضعیت آبخیزداری این منطقه در دستور کار قرار گرفت و انتقاد شد از سرعت بالای تولید بیابان و اجرای ناقص آبخیزداری طی سال های گذشته.منبع اخبار