اخبار

سرمایه‌گذاری ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت دام و طیور کشور


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صنعت دام و طیور رکورد دار سرمایه‌گذاری در کشور است، گفت: ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه اعم از واحدهای تولیدی، کارخانه‌های دام و طیور، شرکت‌های تولید مکمل و واکسن و صنایع مرتبط با دام و طیور در این صنعت به کار گرفته شده است.

https://www.irna.ir/news/85178575/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1