سرما به کشاورزی خراسان جنوبی ۷۱۲ میلیارد تومان خسارت زد


بیرجند – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: براساس برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی، سرما و یخبندان از ابتدای دی امسال ۷۱۲ میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت زده است.منبع اخبار