اخبار

سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور منصوب شد

سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور منصوب شد
تهران – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی در حکمی «مریم جلیلی‌مقدم» را به عنوان سرپرست سازمان حفظ نباتات کشور منصوب کرد.

https://www.irna.ir/news/85297668/%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

پروژه طراحی مجتمع مسکونی آمود ابنیه | 3darchitecture.