سرپرست معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدسرپرست معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی در حکمی از «شاهپور علائی مقدم» سرپرست برنامه ریزی و اقتصادی این وزارتخانه را منصوب کرد.منبع اخبار