سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدسرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد

به گزارش روز دوشنبه مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، در حکم جدیدی از سوی «سیدجواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهادکشاورزی، «ولی‌الله فریادرس» به سمت سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است‎؛ انتظار است با بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن معاونت و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها، گام‌های موثری بردارید.

پیش از این «عباس عسکرزاده» در آبان ماه سال ۱۴۰۰ با حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان معاون توسعه بازرگانی وزرت جهاد کشاورزی منصوب  شده بود همچنین مدیرعاملی بانک حکمت ایرانیان را به عنوان یکی از بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه  در کارنامه خود داشت.منبع اخبار