اخبار

سطح زیر کشت گندم کشور از پنج میلیون هکتار گذشت


شیراز-مجله خبری کشاورزی-مجری طرح گندم کشور گفت: تاکنون گندم آبی در سطح یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار و گندم دیم در سطح سه میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور کشت شده و در مجموع سطح زیرکشت گندم کشور به پنج میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار رسیده است.منبع اخبار
پیام های شما مایه دلگرمی همکاران ما در پایگاه خبری هشت صبح خواهد بود. رید. روش محاسبه مصرف سوخت ماشین+جدول مصرف خودروهای مختلف( با عکس ).