اخبار

سفری از هاوانا تا اهواز؛ پیوند دو سرزمین در قلب نیشکر

سفری از هاوانا تا اهواز؛ پیوند دو سرزمین در قلب نیشکر
اهواز- مجله خبری کشاورزی- کوبا؛ جزیره‌ای در دریای کارائیب با پایتختی هاوانا که نامش با موسیقی حماسی، تنباکوهای معطّر و چهره‌های انقلابی چون فیدل کاسترو و چگوارا در ذهن‌ها نقش بسته است. اما اینک، نغمه‌ای نو از دل مزارع نیشکر این جزیره به گوش می‌رسد؛ نغمه‌ای از همکاری و همدلی با سرزمینی دور در خاورمیانه؛ اهواز.

https://www.irna.ir/news/85376642/%D8%B3%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1